Paranormalne articles

Telepatia

Telepatia

Telepatia

Telepatia – forma percepcji pozazmysłowej, umiejętność przekazywania i czytania myśli innych osób. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie). Podobnie jak we wszystkich innych przypadkach zjawisk parapsychologicznych istnieją liczne relacje świadków twierdzących, że zetknęli się z …

Prekognicja

Prekognicja

W parapsychologii prekognicją określa się zjawisko polegające na umiejętności przewidywania zdarzeń, które dopiero bedą miały miejsce w przyszłości. Z prekognicją wiąże się także zjawisko jasnowidzenia.

Podobnie jak wszystkie zagadnienia parapsychologiczne, prekognicja jest zagadnieniem kontrowersyjnym i często budzi sprzeciw środowisk …

Duchy – Zbigniew Jan Popko

Duchy – Zbigniew Jan Popko

Autorem artykułu jest Tamara

“…Gra toczy się w wielu wymiarach i na różnych poziomach świadomości…” “Dla człowieka już samo uczestnictwo w tej grze oznacza awans…”

Wzięłam ostatnio do ręki książkę pana Popko pt. “Duchy …

Strach przed duchami

Strach przed duchami

Autorem artykułu jest Mirosław Mazur

Duchy od dawna wywołują strach i przerażanie. Towarzyszą nam od zarania dziejów a rodzinne opowieści nasączone są opowieściami o dziwnych zdarzeniach, w których to duchy odgrywają główną rolę. Mimo sceptycznego podejścia do …

Teleportacja

Teleportacja
Teleportacja

Teleportacja oznacza proces przenoszenia obiektów z jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni. Słowo teleportacja zostało po raz pierwszy użyte prawdopodobnie przez Charlesa Forta.

Przy obecnym stanie nauki i techniki rzeczywista teleportacja dotyczy jedynie …

Top