Przyrodnicze

Chmura

Chmura Chmura – zawieszony w atmosferze ziemskiej widzialny zbiór kropelek wody lub kryształków lodu, albo kropelek wody i kryształków lodu, powstałych w wyniku kondensacji (krystalizacji)

Chmura

Chmura – zawieszony w atmosferze ziemskiej widzialny zbiór kropelek wody lub kryształków lodu, albo kropelek wody i kryształków lodu, powstałych w wyniku kondensacji (krystalizacji) zawartej w powietrzu pary wodnej.

Średnica kropelek wody lub kryształków lodu wynosi od kilku do kilkudziesięciu mikronów; ich prędkość opadania nie przekracza 30 cm/s, wskutek czego chmura może utrzymywać się w powietrzu przez długi czas, nawet przy słabych prądach pionowych w atmosferze.

Przeciętna ilość wody w jednostce objętościowej chmury (wodność chmury) jest mała – od dziesiątych części g do kilku g w 1 m3. Głównym czynnikiem w mechanizmie prowadzącym do utworzenia się chmury jest obniżanie się temperatury powietrza aż do momentu osiągnięcia przez parę wodną stanu nasycenia, a następnie kondensacja pary wodnej. Obniżenie się temperatury jest najczęściej wynikiem adiabatycznego rozprężania powietrza przy jego wznoszeniu się ku górze (po stokach górskich, powierzchniach frontowych, przede wszystkim wskutek konwekcji: cząstka o mniejszej gęstości od otoczenia ma dodatni wypór i wznosi się do góry) lub skutkiem wypromieniowania energii cieplnej, rzadziej – innych form wymiany ciepła.

Chmury powstają głównie w troposferze, formując się w różnych odległościach od powierzchni Ziemi: od średniego poziomu morza do 18 km w małych szerokościach geograficznych, do 13 km w szerokościach umiarkowanych i do 8 km nad obszarami polarnymi. Niekiedy chmury można zaobserwować również w stratosferze i mezosferze (obłoki świecące, obłoki iryzujące).

Ze względu na charakter budowy chmur, ich wygląd i wysokość występowania, rozróżnia się 10 zasadniczych rodzajów chmur:

Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus.

Część atmosfery ziemskiej, w której zwykle obserwuje się chmury, została podzielona w kierunku pionowym na 3 piętra (wysokie 5-13 km, średnie 2-7 km, niskie – poniżej 2 km), określone przez przedział wysokości, na których pewne rodzaje chmur występują najczęściej.

A to już wiesz?  Gloria

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#rodzaje chmur wikipedia #wikipedia jak powstaje chmura #chmury zjawiska #chmury zjawisko #zawieszenie chmury zjawisko

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy