Atmosferyczne

Grad

Grad
Grad Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami) o średnicy od 0,5 cm do nawet 5 cm. Opad gradu następuje

Grad

Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami) o średnicy od 0,5 cm do nawet 5 cm.

Opad gradu następuje zwykle w ciepłej porze roku z silnie rozbudowanych chmur typu cumulonimbus i bywa połączony z obfitym opadem deszczu.

Obfity grad ze szczególnie dużymi gradowinami, tzw. gradobicie, może spowodować znaczące straty, w szczególności w rolnictwie.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#zjawiska atmosferyczne #jak powstaje grad wikipedia #grad zjawisko #grad zjawiska przyrody #grad zjawisko atmosferyczne #grad jako zjawisko fizyczne #zjawisko atmosferyczne grad

A to już wiesz?  Rosa

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy