Przyrodnicze

Opady

Opady

Opady – aby powstała gradzina o średnicy 30 mm, potrzebuje ona prawdopodobnie prądów powietrza o prędkości 100 km/godz. Prądy turbulencyjne w chmurze burzowej zamieniają zamarzniętą kropelkę wody w jądro gradziny.

Para wodna w zasobnej w wilgoć chmurze kondensuje i zamarza na powierzchni jądra (wzrost przez kondensacje jest teoretycznie możliwy, ale w warunkach przesyceń występujących w chmurze, uformowanie dużej gradziny trwałoby nawet tygodnie, a więc znacznie dłużej niż czas życia chmury.

Krople, gradziny i kryształki powyżej kilkunastu mikrometrów wzrastają głównie wskutek koalescencji i koagulacji powodowanej różnicami w prędkości spadku kropli i kryształów o różnych rozmiarach). Tak powstała gradzina jest miotana do góry i na dół prądami powietrznymi, a na jej powierzchni przyrastają kolejne warstewki lodu. Mają one na ogół barwę mleczną.

Przezroczysta gradzina utworzy się wtedy, gdy do lodu nie dostanie się pęcherzyk powietrza. Przezroczyste warstewki mogą formować się też w cieplejszej, położonej niżej, części chmury. Czasami można doliczyć się w gradzinie 25 warstewek i ostatniej-jasnej warstwy lodu, która tworzy się najczęściej w czasie spadku gradziny z chmury. Największych rozmiarów grad spadł w Coffeyville w stanie Kansas w Stanach Zjednoczonych 3 września 1970 roku. Gradziny miały 190 mm średnicy, a najcięższa ważyła 766 gramów.

Wiele opadów deszczu w szerokościach umiarkowanych jest wynikiem topienia się płatków śniegowych podczas ich spadania ku ziemi. Kiedy stają się one zbyt ciężkie, aby utrzymać się w chmurze, spadają ku ziemi niosąc miliony kropel i kryształków lodu wypadających jako pojedyncze kropelki deszczu lub płatki śniegu. Potrzeba tylko 20 minut aby kryształek lodu rozrósł się do płatka śniegu.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#opady w polsce 2011 #opady w lipcu #opady lipiec 2011 #opady w lipcu 2011 #suma opadów w polsce 2011 #opady atmosferyczne w polsce 2011 #opady 2011 #ilość opadów w lipcu 2011 #suma opadów lipiec 2011 #opad kropelek wody i śniegowych płatków

Similar Posts