Przyrodnicze

Tęcza

Tęcza Tęcza Tęcza jest efektownym dowodem, że światło białe składa się z różnych barw składowych. Powstaje wówczas, gdy promienie słoneczne padające zza pleców obserwatora załamują

Tęcza
Tęcza

Tęcza jest efektownym dowodem, że światło białe składa się z różnych barw składowych. Powstaje wówczas, gdy promienie słoneczne padające zza pleców obserwatora załamują się i odbijają w kroplach wody znajdujących się w powietrzu.

Przy powstawaniu tęczy głównej światło słoneczne wchodząc do kropli załamuje się odbija się od jej przeciwnej strony wychodząc znowu załamuje się (patrz rysunek). Po tym przejściu światło wychodzi na zewnątrz w postaci pasma barw.

Czasami można zaobserwować słabszą tęczę wtórną, położona jest ona na zewnątrz tęczy głównej. Barwy tej drugiej tęczy ułożone są odwrotnie. Powstaje ona, z światła padającego dalej od osi kropla – promień, wówczas światło ulega dwukrotnie odbiciu wewnątrz kropli i dopiero potem wychodzi na zewnątrz.

Tęcza druga i trzecia i następne zawsze towarzyszy tęczy głównej, lecz są one znacznie słabsze od tęczy głównej.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#zjawiska fizyczne w przyrodzie #tęcza zjawisko fizyczne #tęcza fizyka #zjawisko fizyczne tęcza #tęcza zjawisko optyczne #Tęcza jakie to zjawisko fizyczne #jak powstaje tęcza film #tęcza zjawisko #tęcza #tęcza zjawisko atmosferyczne

A to już wiesz?  MOBILizacja dla biegaczy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy