Wiadomości

Produkcja Serinus Energy w I kwartale 2014 oraz najbliższe plany

Produkcja Serinus Energy w I kwartale 2014 oraz najbliższe plany
W ciągu pierwszego kwartału 2014 roku, Serinus Energy wydobywała średnio 4.873 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Na ten wynik złożyło się 577,7 tys. m sześc. gazu oraz 99 baryłek kondensatu na Ukrainie i 1.053 baryłek ropy oraz 53 tys. m sześc. gazu w Tunezji. Na najbliższe miesiące Serinus planuje intensywne prace i kolejny wyraźny wzrost produkcji.  Produkcja i cenyŚrednia produkcja w ciągu pierwszego kwartału wyniosła 4.873 boe/d, co oznacza niewielki spadek w ujęciu kwartalnym spowodowany ograniczeniami wydajności infrastruktury na Ukrainie oraz trwającymi pracami modernizacyjnymi odwiertów w Tunezji. Obydwie kwestie zostaną rozwiązane w ciągu najbliższego kwartału.W ciągu pierwszego kwartału, produkcja netto dla Serinus na Ukrainie wynosiła średnio 577,7 tys. m sześc. gazu oraz 99 baryłek kondensatu dziennie. Za tysiąc stóp sześciennych gazu płacono 8,67 USD, a za baryłkę kondensatu 78,2 USD. Powodem niższych niż w IV kwartale 2013 cen było obniżenie ceny rosyjskiego importowanego surowca oraz osłabienie kursu ukraińskiej hrywny względem amerykańskiego dolara. Obniżona cena przestała obwiązywać 1 kwietnia

W ciągu pierwszego kwartału 2014 roku, Serinus Energy wydobywała średnio 4.873 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Na ten wynik złożyło się 577,7 tys. m sześc. gazu oraz 99 baryłek kondensatu na Ukrainie i 1.053 baryłek ropy oraz 53 tys. m sześc. gazu w Tunezji. Na najbliższe miesiące Serinus planuje intensywne prace i kolejny wyraźny wzrost produkcji.

 

Produkcja i ceny

Średnia produkcja w ciągu pierwszego kwartału wyniosła 4.873 boe/d, co oznacza niewielki spadek w ujęciu kwartalnym spowodowany ograniczeniami wydajności infrastruktury na Ukrainie oraz trwającymi pracami modernizacyjnymi odwiertów w Tunezji. Obydwie kwestie zostaną rozwiązane w ciągu najbliższego kwartału.

W ciągu pierwszego kwartału, produkcja netto dla Serinus na Ukrainie wynosiła średnio 577,7 tys. m sześc. gazu oraz 99 baryłek kondensatu dziennie. Za tysiąc stóp sześciennych gazu płacono 8,67 USD, a za baryłkę kondensatu 78,2 USD. Powodem niższych niż w IV kwartale 2013 cen było obniżenie ceny rosyjskiego importowanego surowca oraz osłabienie kursu ukraińskiej hrywny względem amerykańskiego dolara. Obniżona cena przestała obwiązywać 1 kwietnia 2014, a aktualna wynosi 9,49 USD za tysiąc stóp sześciennych gazu.

W Tunezji, średnia produkcja wynosiła 1,053 baryłek ropy oraz 53 tys. m sześc. gazu dziennie. Wydobycie gazu było niższe z powodu zablokowania odwiertów CS-Sil-1, CS-Sil-10 i CS 11, które będą modernizowane w ciągu drugiego kwartału. Za baryłkę ropę uzyskiwano średnio cenę 107,52 USD, natomiast za tysiąc stóp sześciennych gazu 13,60 USD.

 

Prace wiertnicze i modernizacyjne

Spółka zakończyła wiercenie odwiertu M-17. Rejestry wykazały, że w dwóch strefach znajduje się gaz opłacalny do wydobycia, a dwie strefy mogą potencjalnie zawierać węglowodory. Każda z nich zostanie poddana odpowiednim testom.

Po zakończeniu prac nad M-17, sprzęt wiertniczy przetransportowany został na teren odwiertu O-11. Wiercenia rozpoczęto 4 kwietnia, potrwają one ok. 70 dni. Celem odwiertu jest dokładniejsze zbadanie dwóch stref podziemnych. Z jednej z nich od lipca trwa wydobycie na odwiercie O-15.

A to już wiesz?  Nowy odwiert na Ukrainie ? Serinus nie zwalnia tempa prac

 

Infrastruktura

Na początku marca Serinus uruchomiła nową stację przetwórstwa gazu. Jej produkcja jest ograniczona ze względu na zbyt wysokie ciśnienie gazu produkowanego z odwiertu M-16, które trzeba było dostosować do nowej infrastruktury, a także zwiększenia ciśnienia w miejscowych liniach przesyłowych z powodu większych ilości wydobywanego surowca. Problemy powinny zostać rozwiązane przed końcem kwietnia, co spowoduje wzrost wydobycia o 85 tys. m sześc. (59 tys. m sześc. netto dla Serinus).

 

Dalsze działania na Ukrainie

Z powodu zniesienia przez Rosję obniżki na gaz sprzedawany Ukrainie, ogłoszona na kwiecień cena surowca wzrosła do 9,49 USD za tysiąc stóp sześciennych. Cena realizowana przez KUB-Gas będzie ok. 9-10% niższa, ze względu na marżę pośredników.

Po zakończeniu prac nad odwiertem O-11, Serinus planuje wykonać dwa kolejne: NM-4 oraz M-22. Ze względu na dostępność specjalistycznego sprzętu, na październik przesunięto rozpoczęcie programu szczelinowań hydraulicznych. Stymulacji poddane będą m.in. odwierty O-11, O-15, NM-3 oraz M-17.

 

Dalsze działania w Tunezji

Trwają przygotowania do prac wiertniczych na terenie pola Sabria. Teren odwiertu Winstar-12bis jest gotowy, nadal przygotowywany jest plac pod odwiert Winstar-13. Będą one wykonane po sobie ? rozpoczęcie prac wiertniczych przy pierwszym zaplanowano na pierwszy tydzień czerwca. Celem są dwie formacje, z których trwa produkcja na innych odwiertach na tym polu. Prace nad każdym z odwiertów będą trwać ok. trzech miesięcy, a ich głębokość docelowa to ok. 3.800 m.

Urządzenie coiled tubing zostało przetransportowane na teren pola Chouech Es Saida, gdzie modernizowane będą odwierty CS-Sil-10 i CS-Sil-1. Różnym zabiegom zostaną poddane również odwierty EC-4, ECS-1, CS-11 oraz CS-8bis ? prace nad nimi rozpoczną się w pierwszym tygodniu maja. Kampania ma na celu zwiększenie wydobycia, eksploatację nowych rezerw oraz zagospodarowanie nowego obszaru, gdzie potencjalnie znajdować się będą węglowodory.

A to już wiesz?  ?Uhahaj dziecko? - konkurs Netii i nadawcy Nickelodeon i Nick Jr

Serinus Energy podjęła współpracę z polską spółką Geofizyka Toruń, która wykona badania sejsmiczne 3D na terenie koncesji Sanrhar. Obejmą one teren 203.5 km?, prace rozpoczną się na początku maja. Obecna produkcja z pola Sanrhar wynosi ok. 50-60 baryłek dziennie.

 

Dalsze działania w Rumunii

Serinus zaplanowała wykonanie dwóch nowych odwiertów oraz badań sejsmicznych 3D, które obejmą teren o powierzchni 180 km?. Odwierty – Moftinu-1001 i 1002bis wykonywane będą jeden po drugim, a prace rozpoczną się we wrześniu tego roku. Odwiert Moftinu-1000, wykonany na tym polu przez Winstar Resources w 2012 roku na podstawie badań sejsmicznych bez wykorzystania technologii 3D natrafił na gaz, ale nie został podłączony do produkcji. We wrześniu rozpoczną się także badania sejsmiczne, które mają trwać ok. 6-8 tygodni.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy