Wiadomości

Rusza kolejny nabór na projekty realizowane w ramach programu Mikrowsparcia

Działania edukacyjne, festiwale, koncerty, wystawy — to jedynie niektóre z działań realizowanych w ramach programu Mikrowsparcia. Nabór wniosków na projekty odbywające się w III kwartale potrwa od 20 maja 2014 roku do 2 czerwca 2014 roku.Projekt stanowi konkursowy system wsparcia rzeczowego dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, w ramach którego osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz

Działania edukacyjne, festiwale, koncerty, wystawy ? to jedynie niektóre z działań realizowanych w ramach programu Mikrowsparcia. Nabór wniosków na projekty odbywające się w III kwartale potrwa od 20 maja 2014 roku do 2 czerwca 2014 roku.

Projekt stanowi konkursowy system wsparcia rzeczowego dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, w ramach którego osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe przygotowujące wydarzenia kulturalne na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw. O tym, kto takie wsparcie uzyska zadecyduje komisja konkursowa. Organizatorzy wydarzeń kulturalnych mogą ubiegać się o wsparcie rzeczowe do kwoty 2500 złotych.

Wnioski należy składać w serwisie internetowym programu. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. Załączniki do wniosku można składać w sekretariacie Toruńskiej Agendy Kulturalnej w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem projektu. Osiedla preferowane w ramach naboru: Podgórz, Stawki, Rudak.

W przypadku pytań dotyczących programu, wniosku lub formularza prosimy o kontakt z Panem Mateuszem Czyżniewskim pod numerami telefonów 56 651 02 43 lub 56 621 03 33 albo adresem e-mail: [email protected]. Więcej informacji w serwisie internetowym programu.

Źródło Toruńska Agenda Kulturalna. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Tylko co czwarte polskie dziecko wyjedzie na ferie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy