Fizyczne

Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe Zjawisko tunelowe – zjawisko kwantowe przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości (wartości energi potencjalnej) większej niż energia cząstki. To zjawisko, charakterystyczne dla

Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe – zjawisko kwantowe przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości (wartości energi potencjalnej) większej niż energia cząstki. To zjawisko, charakterystyczne dla mechaniki kwantowej, jest z punktu widzenia fizyki klasycznej paradoksem łamiącym klasycznie rozumianą zasadę zachowania energii.

Zjawisko to zostało przewidziane teoretycznie w 1928 roku przez R.H Fowera i L. Nordheima. Wkrótce potem wytłumaczono nim zjawisko emisji cząstek ? w procesie rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych.

Zjawisko jest odpowiedzialne za wiele procesów szczególnie zachodzących z niewielką szybkością, zanim dany proces zajdzie ze znacznie większą szybkością gdy energia cząstek przekroczy barierę potencjału. Warto wspomnieć, że zjawisku tunelowemu zawdzięczamy życie na ziemi gdyż fuzja jądrowa będąca źródłem energii Słońca zachodzi w warunkach zajwiska tunelowego. Energie zjonizowanej plazmy słonecznej są bowiem zbyt niskie aby pokonać barierę odpychania kulombowskiego jąder atomów wodoru. Bez zjawiska tunelowego jądra nie mogłyby sie zbliżyć wystarczająco aby połączyć się w jedno jądro. Na szczęście dzięki efektowi tunelowemu nie jest to wcale konieczne.

Eksperymentalnie zjawisko to zostało potwierdzone na początku lat 60-tych. We współczesnej technice dzięki zjawisku tunelowemu funkcjonują urządzenia takie jak dioda tunelowa czy skaningowy mikroskop tunelowy.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#przejście kwantowe AND zjawisko tunelowe #zjawisko tunelowe & przejście kwantowe #zjawisko tunelowe w diodzie tunelowej #zjawisko tunelowe łopatologicznie

A to już wiesz?  Zjawisko Herschela

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy