Paranormalne

Prekognicja

Prekognicja

W parapsychologii prekognicją określa się zjawisko polegające na umiejętności przewidywania zdarzeń, które dopiero bedą miały miejsce w przyszłości. Z prekognicją wiąże się także zjawisko jasnowidzenia.

Podobnie jak wszystkie zagadnienia parapsychologiczne, prekognicja jest zagadnieniem kontrowersyjnym i często budzi sprzeciw środowisk naukowych, a nawet wątpliwości wśród osób zajmujących się parapsychologią. Kwestionuje się istnienie tego zjawiska, a także prawdziwość, bądź interpretację doświadczeń związanych z prekognicją.

Poniżej opisane jest stanowisko parapsychologii, z którym nie zgadza się większość naukowców.

Parapsychologia zjawisko prekognicji dzieli się na dwa poziomy:

* osobisty – związany z przyszłością konkretnej osoby

* ponadosobisty – dotyczący zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, przyrodniczych itp.

Ponadto zdolność prekognicji dzieli się na:

* natychmiastową – tj. polegającą na umiejętności przewidzenia zdarzeń, które nastąpią w bardzo krótkim czasie (rzędu kilku sekund)

* oddaloną w czasie – tj. polegającą na umiejętności przewidzenia zdarzeń odległych w czasie (np. mających nastąpić za rok)

Kwestia istnienia ludzi posiadających zdolność prekognicji jest bardzo kontrowersyjna z naukowego punktu widzenia. Jakkolwiek istnieje wiele relacji historycznych i współczesnych osób, które miały “wizje” przyszłych zdarzeń, wszystkie one mają charakter post-factum i jako takie nie mogą być traktowane jako przekonujący dowód na istnienie tego fenomenu.

Osoby twierdzące, że doznają jasnowidzenia zdarzeń oddalonych w czasie, miewają te wizje zwykle w zmienionych stanach świadomości (sen, trans, medytacja) onejromancja za pomocą czynności mantycznych: dywinacja, kartomancja, tarot

Założony w Wielkiej Brytanii i USA Central Premonitions Registry jest instytucją zajmującą się gromadzeniem rzekomych lub prawdziwych wizji przyszłości. Instytucja ta istnieje od 1966 roku. Jak dotąd jednak nie udało się jej pozyskać opisu jasnowidzenia przed zdarzeniem, które rzeczywiście miało później miejsce, tak jak to opisywała jasnowidząca osoba. Istnieją tylko liczne relacje post factum – oraz relacje świadków (zwykle bliskich znajomych i członków rodziny) twierdzących, że osoba jasnowidząca opowiadała swoje wizje zanim dane zdarzenie miało faktycznie miejsce.

Łatwiejsza do weryfikacji naukowej jest zdolność przewidywania zjawisk, które mają nastąpić w najbliższym czasu. Wiele osób w swoim codziennym życiu ma czasem wrażenie, że “wie”, co się za chwilę stanie, trudno jednak jest tu ustalić, czy ta “wiedza” pochodzi z umiejętności błyskawicznego, ale racjonalnego przewidywania co się stanie, czy też pochodzi ona z “bezpośredniego” kontaktu z nieodległą przyszłością. Badaniem tego fenomenu zajmuje się na szeroką skalę m.in. Princeton Engineering Anomalous Research Center, które powstało w 1979 i od tego czasu przeprowadziło tysiące rozmaitych testów, mających dowieść istnienia tego zjawiska. Wiele wyników tych eksperymentów zdaje się potwierdzać, że w niektórych sytuacjach ludzie miewają takie błyskawiczne wizje najbliższej przyszłości, których nie da się racjonalnie wyjaśnić, jednak wyniki te są wciąż mocno kontrowersyjne i ciągle dyskutowane w literaturze fachowej.

Według osób zajmujących się parapsychologią przykładem prekognicji jest opowiadanie Futility Morgana Robertsona z 1898, które pasuje do opisu katastrofy Titanica. Autor opisuje w nim historię dziewiczego rejsu liniowego statku pasażerskiego o nazwie Titan, który mimo, iż jest uważany za niezatapialny, idzie na dno po zderzeniu z górą lodową. Podobne były wymiary obu statków, a ich nośność, liczba kominów, turbin i śrub była identyczna. Statki są praktycznie identyczne. Identyczne jest też przeznaczenie, katastrofalne zderzenie z górą lodową, które nastąpiło dokładnie w tym samym miejscu na Atlantyku. Innym wytłumaczeniem jest po prostu zbieg okoliczności, a także fakt, iż autor był znakomitym znawcą marynistyki i przed napisaniem książki przeprowadził długie badania na ten temat. Należy także pamiętać, że po katastrofie “Titanica” autor dokonał zmian w książce, jeszcze bardziej zbliżając przedstawione w niej wydarzenia do tego, co się stało w rzeczywistości.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#prekognicja #prekognicja natychmiastowa #prekognicja yt #Prekognicja: #przewidywanie przyszlosci krótko przed zdarzeniem #zjawisko prekognicji

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cych   #Foundation   #jest   #lub   #puj   #tzw   #wyst   #zjawiska