Telepatia

Telepatia

Telepatia – forma percepcji pozazmysłowej, umiejętność przekazywania i czytania myśli innych osób. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie). Podobnie jak we wszystkich innych przypadkach zjawisk parapsychologicznych istnieją liczne relacje świadków twierdzących, że zetknęli się z tym zjawiskiem, ale żadna z tych relacji nie wytrzymała jak dotąd rzetelnej, naukowej krytyki (w warunkach uniemożliwiających dokonywanie oszustw).

Aktualnie nie istnieje ani jeden rzetelny dowód naukowy, który przekonywałby o istnieniu tego zjawiska. Być może spowodowane jest to rozbieżnością metod badań a samym jej działaniem. Zjawiska pochodne to np: świadomość zbiorowa, intuicyjna komunikacja zwierząt.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#Zjawiska Paranormalne Duchy #zjawisko telepatii #telepatia zjawiska #Telepatia zjawisko szkocja #zjawiska paranolma #zjawiska paranormalne które bendom 2016

Authors

Related posts

Top